Thực hiện công văn số 705/HDLT-LĐLĐ-PGD&ĐT ngày 09/09/2019 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019- 2020. Ngày 11/10/2019 ban giám hiệu nhà trường phối hợp ban ...